kötelező kalkulátor
close

Ingyenes tanácsadás

Kérjük, küldje el az alábbi űrlap kitöltésével a kapcsolatfelvételhez szükséges elérhetőségi adatait. Szívesen fogadjuk pár soros üzenetét arról, hogy milyen területen számít segítségünkre!

close

Panaszbejelentő űrlap

Panaszkezelés

Társaságunkkal kapcsolatban felmerülő panasza esetén kérjük, hogy elsősorban forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!

Optimális Biztosítási Portfólió Kft.

1181 Budapest, Kemény Zsigmond u. 1.
A panaszok fogadására fenntartott telefonszám: +36 1 2110033

E-mail cím: info@optimalis.info

pdfPanaszkezelési szabályzat
pdfPanaszbejelentési nyomtatvány

Felhívjuk figyelmét, hogy a panaszbejelentésekre fenntartott telefonon történt valamennyi beszélgetést rögzítjük. Amennyiben a beszélgetés rögzítéséhez nem járul hozzá, panaszát e-mail vagy postai levél vagy az ügyfélszolgálatunkon történő személyes bejelentés formájában szíveskedjék jelezni!

panaszbejelentő űrlap

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank

Amennyiben álláspontja szerint a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályt (2013. évi CXXXIX törvény. fogyasztóvédelmi rendelkezései) sértett, akkor az annak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank számára írott 6 bejelentést tehet, telefonon, e-mailen információt kérhet: Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: + 36 40-203-776,e-mail cím:ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Pénzügyi Békéltető Testület

Amennyiben a Szolgáltató által felkínált rendezéssel nem ért egyet, azt vitatja, illetve a Szolgáltatóval kötött szerződéslétrejöttével, és teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvitában kíván további lépéseket tenni, fordulhat az ingyenesen eljáró Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). Levelezési címe: H-1525 Budapest Pf.: 172, telefon: +36 40-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu); A fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti a Szolgáltatótól. A Szolgáltató és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerült fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó online vitarendezési fórumon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését, melyre Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult. Az online vitarendezési fórumot azalábbi linken érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Bíróság

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival kapcsolatosan a PBT mellett polgári bírósághoz is fordulhat. A fogyasztónak nem minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja, hogy panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.