kötelező kalkulátor
close

Ingyenes tanácsadás

Kérjük, küldje el az alábbi űrlap kitöltésével a kapcsolatfelvételhez szükséges elérhetőségi adatait. Szívesen fogadjuk pár soros üzenetét arról, hogy milyen területen számít segítségünkre!

close

Panaszbejelentő űrlap

Panaszkezelés

Társaságunkkal kapcsolatban felmerülő panasza esetén kérjük, hogy elsősorban forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!

Optimális Biztosítási Portfólió Kft.

1181 Budapest, Kemény Zsigmond u. 1.
A panaszok fogadására fenntartott telefonszám: + 36 70 424 5367
Fax: 290-09-78
E-mail cím: info@optimalis.info

pdfPanaszkezelési szabályzat
pdfPanaszbejelentési nyomtatvány

Felhívjuk figyelmét, hogy a panaszbejelentésekre fenntartott telefonon történt valamennyi beszélgetést rögzítjük. Amennyiben a beszélgetés rögzítéséhez nem járul hozzá, panaszát e-mail vagy postai levél vagy az ügyfélszolgálatunkon történő személyes bejelentés formájában szíveskedjék jelezni!

panaszbejelentő űrlap

Társaságunk felett a szakmai és fogyasztóvédelmi felügyeletet az Magyar Nemzeti Bank gyakorolja. Tájékoztatjuk, hogy panaszának, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Telefon ügyfeleknek: + 36 40 203 776

Pénzügyi Békéltető Testület

(A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 06 1-4899-100, e-mail: pbt@pszaf.hu ); bővebben a pbt honlapon kaphat információt

Fogyasztóvédelmi eljárás

A szolgáltató magatartására vonatkozó, a 2010. évi CLVIII. Psztv. fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777 Telefon: + 36 40 203 776 mail cím: ugyyfelszolgalat@mnb.hu , bővebben a ugyfelszolgalat honlapon kaphat tájékoztatást

Bíróság

Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság